Een jaar later verliet ik Haarlem

met een oude vriend naast mij

die zei niet veel maar

was een schoonheid

’t was een zwarte Colt forty five